کورپاڼه > ګډون
تړاو کاپي کاپي شو
ګډون
کور ٣، سړک ٨ الف، (ليوال) ښارنو، کابل، افغانستان.